Hoogvliet supermarkt komt definitief naar Lombok

Na jaren van onderhandelen en plannen maken is er eindelijk witte rook. Op de Utrechtseweg in de Arnhemse wijk Lombok komt een supermarkt van Hoogvliet. De Oosterbeekse projectontwikkelaar ArthurArmstrong heeft daartoe een overeenkomst getekend met de gemeente Arnhem. Over de komst van de supermarkt is al vanaf 2012 veel te…


PvdA: “College laat minima betalen voor tekort armoedebeleid”

De gemeente Arnhem heeft afgelopen maand een nieuwe beleidsnota over de armoede-agenda gepresenteerd. Daarin staat onder andere dat B&W in de toekomst Arnhemmers met een inkomen onder het sociaal wettelijk minimum wil verplichten een deel van de gemeentelijke belastingen te betalen. Deze mensen worden nu nog volledig kwijtschelden van betaling….